Výpověď (zrušení, ukončení) pojistné smlouvy – vzor

Sponzorované odkazy:

Pojistěte se. Situací a okolností, které váš život mohou obrátit naruby, je milion, někdy zasáhnou, když to vůbec nečekáte. Bránit se jim nedá, ale částečně se před nimi nějak chránit dá. A to tím, že uzavřete pojistnou smlouvu.

Pokud už ji uzavřenou máte, tak víte, o čem je řeč. Proto vás možná bude více zajímat, jak ji ukončit. Na výpověď pojistné smlouvy existuje speciální formulář, po jehož vyplnění je vaše pojistná smlouva minulostí.

Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách. Pojistník se v ní zavazuje plnit finanční povinnosti, pojistitel se zase zavazuje, že v případě vzniku nahodilé události poskytne plnění ve sjednaném rozsahu. To je tedy alespoň nějaká náplast pro pojistníka.

Pokud se ale rozhodne, že svou smlouvu zruší, má samozřejmě možnost. Stačí vyplnit Výpověď (zrušení, ukončení) pojistné smlouvy. Podívejte se na příklad, kdy a jak může nastat výpověď (zrušení, ukončení) pojistné smlouvy – vzor:

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období (pojistným obdobím je doba jednoho roku). Není tedy možné vypovědět pojištění kdykoli, ale jen ke konci pojistného období. Je-li např. počátek povinného ručení 15.3.201X, je možno ručení vypovědět k 14.3.201X, výpověď musí být doručena nejpozději 1.2.201X.