Nájemní smlouva – vzor nájemní smlouvy (na byt)

Sponzorované odkazy:

Víte, co je základem bydlení? Pokud říkáte byt, máte pravdu. A víte, co je základem podnájmu? Opět byt, ano. Ale zde je více než nutné, aby byla uzavřena smlouva o nájmu, které v sobě skrývá všechny důležité věci, které jsou k nájmu potřeba.

Nájemní smlouva, která se řídí občanským zákoníkem, rozděluje dva hlavní pojmy. Těmi jsou nájemce a pronajímatel. Ten svůj byt, ve kterém tím pádem nebydlí, pronajímá někomu jinému. Jejich vzájemná dohoda a podmínky jsou zakotveny v nájemní smlouvě.

Co nájemné smlouva obsahuje? Jako prvně jména, trvalé adresy, data narození a další důležité informace obou stran. Dále se dělí na následující části: úvodní ustanovení, předmět nájmu, doba trvání nájmu a dále pokračuje…

Nájemné je dalším bodem. Nesmírně důležitým bodem, který určuje výši a datum splatnosti nájemného. Často je proto také největším sporem. Další body jsou práva a povinnosti spojené s nájmem bytu, nedílné součásti smlouvy a prohlášení obou stran. Poté už jen podpis a nájemní smlouva je na světě.