Plná moc (k zastupování) – vzor plné moci, formulář

Sponzorované odkazy:

Já, XY, prohlašuji, že ve věci XY mě zastoupí osoba XY. Ne, to není žádná křížovka ani tajně zašifrovaná zpráva. To je stručný náhled na to, jakým textem začíná plná moc. Jedná se o velice důležitý „papír“, který se používá velmi často.

Plná moc může mít několik tipů. Dotyčný se může nechat zastoupit úplně, tedy ve všech právních úkonech, ale také jen v něčem, částečně. Jedná se o smluvním ujednání o zastoupení jinou osobou. A to ať fyzickou, tak právnickou.

Plnou moc uděluje zmocnitel zmocněncovi. Ten pak na základě plné moci projednává a koná to, co je mu určeno. Nic víc, nic míň. Plná moc přesně ukazuje, co může a co už zmocněnec dělat nemůže. Zmocněnec je pak povinen dělat vše, co plná moc určuje.

Důležité jsou na plné moci jména, stejně jako data či podmínky plné moci. Plná moc je pak určena třetím stranám, aby se jim prokázalo, že a na co existuje. I proto je písemná. Plná moc se často uplatňuje při zastupování u soudů, ale také na provedení jednotlivých právních úkonů. Zaniká odstoupením či smrtí ať už jedné nebo druhé strany.