Smlouva o dílo – vzor

Sponzorované odkazy:

Když pro někoho něco uděláte, může to být bráno jako dobrý skutek. A to se cení. Jenže k tomu asi nebudete potřebovat smlouvu. Pokud ale půjde o něco většího, o nějaké dílo, smlouva už bude potřeba.

A jak z předešlého textu plyne, jedná se o smlouvu o dílo. Někdo se zaváže někomu, že pro něj něco splní. Někdo zde ale neplatí. Vystupují zde dvě osoby. Objednatel si objedná dílo u zhotovitele a navzájem vytvoří smlouva o dílo.

Poté, co se oba dohodnou na spolupráci, musí si dohodnout podmínky jejího plnění. Objednatel si u zhotovitele objedná, co potřebuje. Dohodnou se, kolik celá práce bude stát, kdy se co má udělat a jak vše bude probíhat. A také, co se bude dít, pokud vše podle plánů probíhat nebude.

Celá smlouva o dílo má několik bodů. Zhotovitel se v ní zavazuje, co má provést. Uvádí se také, co, kdy, kde a jak proběhne. Smlouva o dílo je velice důležitý dokument, který se používá velice často. Je proto dobré dbát zvýšené pozornosti při jejím zhotovování.

Podívejte se, jak vypadá smlouva o dílo – vzor